Adres Stichting UmeedGah Nederland: Wulpenhof 1, 1742 CC Schagen

RSIN KVK: 37132051

Bestuur:

Cees Wijnands: Voorzitter

Dik van Bruggen: Penningmeester

Kirsti Bos: Secretaris

Kees de Winter: Lid

Het bestuur werkt volledig vrijwillig en krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden

Doelstelling:

- Inhoudelijk en financieel ondersteunen van dagcentra voor gehandicapte kinderen Karachi Pakistan

- In stand houden en waar mogelijk verder uitbreiden van de activiteiten van dagverblijf UmeedGah in Karachi

- Het genereren van gelden ten behoeve van bovenstaande doelen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

- Door middel van diverse sportieve activiteiten (beddenrace, dam tot damloop, wandeltochten) generen van financiƫle middelen om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van Umeedgah in Karachi.

- Door middel van voorlichting en informatie mensen in Nederland bewust maken van en betrekken bij de verdere ondersteuning van ontwikkelingen voor kinderen met een handicap in Pakistan.

- Het (op afstand) inhoudelijk ondersteunen van medewerkers van UmeedGah bij het werken met kinderen met een handicap.